Ekologové apelují na využívání přírodních zdrojů pro získávání energií. Tyto zdroje jsou obnovitelné a při výrobě energie z nich nevznikají žádné emise. Současně se snaží prosadit, aby nově stavěné domy a byty byly nízkoenergetické, tzn. postavené z materiálů, které zajišťují dostatečné izolační vlastnosti a jejichž propustnost chladu z vnějšího prostředí je minimální. Nejedná se jen o zdivo, ale také o střešní krytiny a izolace pod nimi, okna a dveře a další. Nízkoenergetické nebo pasivní domy získávají tu vlastnost, že se díky použitým stavebním materiálům snižují náklady na jejich vytápění a celkový provoz. Výborně izolují teplo uvnitř domu, mohou získávat energii ze slunečních kolektorů pro ohřev vody nebo místo slunečních kolektorů mohou využívat tepelných čerpadel.

Druh tepelného čerpadla si vybírejte pouze na základně doporučení odborníka

Jejich výběr je rozmanitý a vždy musíte výkon tepelného čerpadla přizpůsobit velikosti prostor rodinného domu nebo bytu a jejich nároků na vytápění nebo ohřev vody. Jako zdroj energie mohou využívat okolní vzduch, vodu ze studny, teplo z půdy nebo z hloubkových vrtů. Pokud byste se rozhodli vytápět váš dům pomocí tepelného čerpadla, je nutné pečlivě zvážit, který typ čerpadla by nejefektivněji získával energii z okolního prostředí. To může posoudit pouze odborník na základě propočtů těch nejdůležitějších fyzikálních veličin. Pokud by vyhodnotil jako nejefektivnější zdroj energie hloubkové vrty, můžete pro jejich realizaci využít společnost Vrtané studny. Ta provádí nejen vrtání studní pro pitnou a užitkovou vodu, ale také hloubkové vrty pro tepelná čerpadla.

Společnost Vrtané studny vám může zajistit vysokou kvalitu všech prací a také vysoce kvalitní poradenské služby od skutečných odborníků. Na základě údajů, které vám sdělili poradci při výběru tepelného čerpadla, se navrhne soustava hloubkových vrtů pro zapuštění vertikálních sond. Počet vrtů a jejich hloubka bude záviset na výkonu čerpadla a také na výsledcích z provedeného hydrogeologického průzkumu od společnosti Vrtané studny. Vrty mohou být hluboké i 120 m. Vrtné soupravy, které jsou majetkem společnosti Vrtané studny, zvládnou bez problémů vyhloubit i tak hluboký vrt. Do vrtů se zapustí geotermální sondy a celý systém se propojí s vybraným tepelným čerpadlem. Pokud byste se chtěli dozvědět o technologii hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla víc, navštivte internetové stránky společnosti.