Bouřka je přírodní úkaz, který v nás dovede vyvolat strach i sympatie. Záleží především na tom, jaká je vaše povaha a estetické cítění. Faktem ale je, že může být pořádně nebezpečná. Proto by měla mít každá svatba bleskosvod, či hromosvod. Má ale hromosvod pravidla? A dá se nainstalovat svépomocí?

V dřívějších dobách nebylo nijak výjimečné, že během bouřky uhodilo do stavení, či do jiné budovy. Ta pak začala hořet. A spolu s ní shořela celá vesnice, či město. (K čemuž přispívalo i to, že poměrně dlouhou dobu byly domy dřevěné. A ze dřeva a jiných přírodních materiálů měly vyrobenou i střechu.) 

Velkou službu nám tedy prokázal vynálezce hromosvodu Prokop Diviš (1698-1765). Ten byl k tomuto činu inspirován úmrtím jednoho profesora v Petrohradě. Díky tomu přišel na myšlenku svodu blesku do země. Samozřejmě ale nebyl jediný, kdo se zabýval ochranou člověka i jeho majetku před blesky. Takže za podobu dnešních hromosvodů vděčíme několika lidem. Možná si kladete v současné době (kdy například vlastníte chatu, nebo máte dřevostavbu) otázku, zda je hromosvod povinný. I když vyhláška nemluví úplně jasně, faktem je, že bez hromosvodu neprojde stavba kolaudací. Nainstalovaný hromosvod navíc slouží především k vašemu vlastnímu pocitu bezpečí. 

Jak ale znát počet svodů hromosvodu? A existuje pro instalaci hromosvodu návod?

Jak na hromosvod

Hromosvod by měly mít jak nové, tak starší stavby. Jde o to, že musíte zajistit umělou vodivou cestu, po které sklouzne elektrický výboj do země. O to se starají tři části zařízení. Patří mezi ně jímací vedení (hrot, který vidíme na střeše), svody (kterých je předepsané množství) a uzemnění. Instalace hromosvodu se řeší až jako poslední. Je ale potřeba mít předem vyřešené uzemnění. Proto je rozhodně moudré si na tuto věc pozvat experty, kteří mají se stavbou hromosvodu zkušenosti a vědí, jak to udělat správně. (Což vy jako laici vědět pravděpodobně nebudete.) Velmi důležité je i kvalitní uchycení hromosvodu. 

Oddálený a izolovaný hromosvod

Známe dva hlavní druhy hromosvodů. Oddálení a izolovaný. Oddálený hromosvod je běžně k vidění na anténách, pro které by mohlo být přímé zasažení bleskem prakticky likvidační. Výboj se navíc může při přímém zásahu pohybovat dál po vedení. Proto může být k anténám připojený oddálený hromosvod. 

Mezi důležité body pro úspěšnou instalaci oddáleného hromosvodu patří:

  • Správné zařazení objektu do třídy ochrany před úderem blesku
  • Kontrola jímací soustavy
  • Správná instalace jímače (jde hlavně o správnou vzdálenost od antén)
  • Doplnění svodů
  • Vyrovnání potenciálů
  • Instalace svodičů přepětí do napájecí soustavy

Platí, že čím vyšší riziko škod objekt má, v tím vyšší je třídě. Rodinné domy bývají v kategorii číslo 3. Pokud ale máte třeba tepelné čerpadlo, nebo jinou opravdu hodně drahou elektroniku, vhodnější pro vás bude spíše třída 2. 

Oproti tomu, izolovaný hromosvod je považován za naprostou jistotu, která má opravdu vysokou ochranu před úderem blesku. Opět je ale extrémně důležité správné technické provedení. Proto se do podobné záležitosti raději nepouštějte sami.

Jak hluboko uzemnit hromosvod?

Pro správné uzemnění hromosvodu existují normy, kterými se musí řídit každý stavebník. Zemní odpor by měl být menší než 10 Ohmů. Jelikož ale ne na všech místech je možné dosáhnout doporučené normy, hledí se na uspořádání zemničů. (A, B…) Dále se musí hledět na krokové napětí, či na odskok se skalnatým podložím. 

Co z toho plyne? Opět to, že nejlepší bude, když si na instalaci hromosvodu (kteréhokoliv typu) pozvete odborníka. Možná při práci svépomocí ušetříte peníze. Mohlo by se vám to ale ošklivě vymstít na tom, že vám při první větší bouřce vyhoří komplet celý dům.

Jak často dělat u hromosvodu revize?

Primární funkcí hromosvodů je ochrana objektů před blesky. Proto je klíčové, aby je jednou za čas někdo zkontroloval. Jinak nelze zaručit, že budete v bezpečí i po nedávné bouřce. (Či třeba po deseti letech od nastěhování.) Proto existuje několik druhů revizí.

Známe:

  • Výchozí revizi (provádí se u každého nainstalovaného hromosvodu při prvním uvedení do provozu)
  • Periodickou revizi (řídí se normou ČSN 33 1500)
  • Mimořádnou revizi (obvykle se dělá poté, co do hromosvodu udeří blesk)

Revizi hromosvodu provádí odborná firma. Pokud žádnou takovou neznáte, poptejte se v takové, která se zabývá revizemi elektroinstalací. Když se domluvíte, ve stanoveném termínu k vám přijde revizní technik. Ten zkontroluje celý hromosvod, včetně stavu uzemnění. 

Pokud k revizi hromosvodu nedojde, mohli byste mít problém. Zvlášť, pokud se něco stane. Může se stát, že pokud dojde k poškození majetku kvůli úderu blesku, nemusíte mít nárok na pojistné plnění od pojišťovny. Takže vás bude tato lehkovážnost bolet hned několikrát. 

Co se týče ceny revize hromosvodu, obvykle se pohybuje okolo 500-1000 korun. Samozřejmě se to ale odvíjí od velikosti budovy a od počtu svodů. I tak je ale cena spíše příznivá a nebude o moc dražší než 2000 korun.

Hromosvod na dřevostavbě

Hromosvod je velmi důležitý i u dřevostaveb, které jsou extrémně náchylné k požárům a různým závažným poškozením. Proto si určitě neříkejte, že jeho instalaci vynecháte. (Nebo uděláte svépomocí.) 

Jednou z metod, která má pomoci u dřevostaveb minimalizovat riziko poškození je protipožární úprava materiálů. Tu si samozřejmě budete muset zaplatit. (A rozhodně není zrovna levná.) Na druhou stranu, opravdu chcete ušetřit tak, že můžete nakonec přijít úplně o všechno? Už jen kvůli vlastnímu klidnému spaní byste neměli tuhle možnost podcenit. Opět ale platí, že je nejlepší si na instalaci hromosvodu u dřevostavby domluvit specializovanou firmu. 

S hromosvody rozhodně není žádná legrace. Mohou ale významně přispět k tomu, abyste byli vy a vaši blízcí v bezpečí.

Zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromosvod – Hromosvod (česky)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Diviš – Prokop Diviš (česky)