Štítek

analogový osciloskop

Čím se liší digitální osciloskop od analogového?

Osciloskop je elektronický měřicí přístroj pro vizuální znázornění jednoho nebo více napětí jako funkce času a pro zobrazení na obrazovce. Graficky mají podobu grafu průběhu ve dvourozměrném souřadnicovém systému. Obvykle je osa X (horizontální) časovou osou a osa Y (vertikální)… » Zobrazit celý článek